Znanost na cesti Znanost na cesti cafescientifique

Temeljne fizikalne zakone morja in atmosfere dokaj dobro poznamo. Žal pa to ne pomeni, da dobro razumemo tudi procese, ki se po teh zakonih ravnajo ter določajo vedenje in medsebojne vplive morja in atmosfere. O tem vemo presenetljivo malo - to predstavlja velik znanstveni izziv, obenem pa ni brez varnostnih in gospodarskih posledic.

V pogovoru boste spoznali nekaj najsilovitejših procesov, ki se odvijajo kot posledice interakcij med atmosfero in oceanom. Opisali bomo zgostitve morske vode, ki jih v Jadranskem morju povzroči silovita burja in ki navkljub lokalnosti burje sežejo globoko v Sredozemlje. Razložili bomo nastanek t. i. viharnih valov, ki povzročajo vsakoletno poplavljanje Benetk in Pirana, nastanejo pa zaradi medsebojnih vplivov vetrov, zračnega pritiska ter plimnih valov. V luči nedavnega nasedanja tankerja ob Debelem rtiču bomo predstavili tudi nekaj scenarijev morskih razlitij nafte in drugih onesnažil zaradi potencialnih ladijskih nesreč ali drugih onesnaženj v severnem Jadranu.


dr. Matjaž Ličer je fizik in raziskovalec na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo. Ukvarja se z matematičnimi simulacijami fizike morja, zlasti z interakcijami med oceanom in atmosfero, zanimajo pa ga tudi vplivi teh procesov na poplave v celinski Sloveniji. Poleg fizike ga zanimajo družbene vloge naravoslovnih znanosti in humanizma ter sodobna filozofija. Jeseni 2014 je pri Založbi ZRC v njegovem prevodu izšla Einsteinova knjiga O posebni in splošni teoriji relativnosti.

 

Zvočni posnetek

S klikom na spodjo ikono si lahko prenesete zvočni posnetek pogovora.

© Znanost na cesti