Znanost na cesti Znanost na cesti cafescientifique


Pod pojmom industrijske nesreče razumemo večje nesreče v nevarnih industrijskih obratih, ki imajo lahko težke posledice znotraj in izven obrata, npr., na zdravje ljudi, uničenje lastnine in škodo v okolju. Gre za procesno varnost objektov kjer se praviloma nahajajo večje količine nevarnih snovi. Gre za problem kako učinkovito dolgoročno upravljati z nevarnimi dejavnostmi, kar je v prvi vrsti naloga upraviteljev obratov, zadeva pa tudi družbeno okolje v katerem delujejo. Zgodovina procesne varnosti sega nazaj približno za 40 let, na njej pa bomo začeli razlago tega področja, ter omenili nekatere pretekle in aktualne primere iz našega okolja.

Brezplačne vstopniceIzr. prof. dr. Marko Gerbec je leta 1984 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, magistriral leta 1991, ter doktoriral leta 1996. Po prvi zaposlitvi v tovarni Lek, se je zaposlil na IJS leta 1989, kjer je delal predvsem na področju razvoja naprav in procesov za razžvepljevanje dimnih plinov (na tem področju je tudi doktoriral), tehnologij za varovanje okolja, ocen okoljskih vplivov (sodelovanje s kolegi na sosednjem odseku za znanosti o okolju), od leta 2000 pa se ukvarja predvsem s področjem varnosti industrijskih procesov. Na področju procesne varnosti, oziroma preprečevanja večjih nesreč, oziroma industrijskih nesreč, je s sodelavci delal pri uvajanju zadevne EU direktive v slovenski pravni red leta 2000, EU PHARE projektu o upravljanju s tveganji za večje nesreče, štirih EU projektih, ter izdelavi večjega števila varnostnih poročil za različne slovenske industrijske obrate. Najbolj ga zanima področje sistemov za upravljanje s procesno varnostjo, metode in primeri ocenjevanja tveganj tehničnih sisteme, ter povezave med njimi.

Poleg svetovanj pri uvajanju sistemov obvladovanja varnosti za našo industrijo in tujo industrijo je predavatelj na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, ter je predaval na tujih univerzah, oziroma mednarodnih izobraževanih projektih kot so Trinity College Dublin (Irska), Steinbeis Hochschule Berlin – projekti ESPRIT (Srbija), SafeChina, ESKOM (Južna Afrika), EuropeAid Turkey, ipd.